ב"ה

Raphael B. Yehezkael - formerly Haskell

רפאל ב. יחזקאל - לפנים הסקל

 

Flexible Computation - חישוב גמיש

Simple Flexible Language - SFL

מבוא לאלגוריתמים גמישים

Flexible Algorithms - An Introduction

Flexible Algorithms- Overview of a Beginners' Course

Flexible Algorithms- Fragments from a Beginners' Course

Flexible Algorithms in Education - An Experience Report

First Steps in Computer Science: Sequential or Parallel?

Flexible Computation Research Laboratory
מעבדת מחקר לחישוב גמיש

Computer Science - מדעי המחשב

Parallelism for Beginners with Fun Examples

Parallel Automata and their Implementation

Defining Parallel Automata and their Conflicts

Some Theoretical Results on Parallel Automata, Conflict, Complexity

Using 'Parallel Automaton' as a Single Notation to Specify, Design and Control small Computer Based Systems

Implicit Communication in Programming Languages by Declaration, Reference, and Assignment

Experiments in Separating Computational Algorithm from Program Distribution and Communication

Towards Implicit Communication and Program Distribution

Non Memorizing and Forgetting Evaluation Strategies for Functional Languages

Reasoning about Programs using Specifications and Induction

Functional Programming in LISP - Logic Programming in PROLOG

Formal Languages and Compilers

קבוצות, יחסים, פונקציות

Symmetric Boolean Quantifiers

Close enough recognition of (step) functions using recognition coefficients based on square waves

Symmetrical Precedence Relations on General Phrase Structure Grammars

Linkage and Index Formulae - הצמדה ונוסחאות מדדים

Linkage not Interest - Wages not Prices   הצמדה ולא רבית - שכר ולא מחירים

Summary of the wage linkage proposal    סיכום של הצעת ההצמדה לשכר

Using the wage of the borrower for linkage    שימוש בשכר של הלווה להצמדה

Mathematics or Mismanagement: The Crash of 2008

Collected Ideas and Possibilities concerning Interest Free Wage Linkage
לקט רעיונות ואפשרויות בנוגע להצמדה לשכר ללא ריבית

Price or Wage Linkage?   ?הצמדה למחירים או לשכר

Time is Money   זמן הוא כסף

Linkage without Interest for a Jewish State   הצמדה ללא רבית למדינה יהודית

Computational Tests as a Means Of Assessing the Inaccuracies of Index Numbers

Analytic Assessment of Index Formulae Inaccuracies

Interest Free Wage Linkage of Personal Loans and Mortgages
הצמדת הלוואות ומשכנתאות אישיות לשכר, ללא רבית

Uses of the Average Wage
שימושים של השכר ממוצע

Jewish Topics - נושאים יהודיים

Encouraging Honesty - Discouraging Fraud: Matters for Discussion
עידוד יושר - הרתעת הונאה: עניינים לדיון

מֵי מריבה

אשרי העם יודעי תרועה

נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום

חומש בראשית - התמודדות מול שנאה וקנאה

Primarily for Family - בעיקר למשפחה

Coping with Pride   התמודדות עם הגאוה

בעניין התוכחה

Three Ways

e-mail:  rafi@g.jct.ac.il  :דוא״ל