ב״ה

Hardware


International PCT Patent Application - SHARED LOCK FREE MEMORY IMPLEMENTING COMPOSITE ASSIGNMENT

חישוב גמיש: השימוש בזיכרון-OR משותף ללא נעילה

Flexible Computation: The use of Shared Lock Free or-Memory