בס״ד

 

 

FLEXCOMP Lab

Flexible Computation

Research Laboratory

-----------------------

Facing the Challenge of

Flexible Computation

 

 

מעבדת ח"ג

 

מעבדת מחקר

לחישוב גמיש

--------------

התמודדות מול האתגר של

גמיש חישוב 

 


LINKS -  קשרים

 

Laboratory Description                   תיאור המעבדה

 

Presentation - מצגת

 

International Patent Application - בקשת פטנט בינלאומי

 

Publications - פרסומים

 

Technical Reports - דוחות טכניים

 

Educational Material - חומר הוראתי

 

Software - תוכנה

 

Hardware - חומרה

 

Auxiliary site - אתר נלווה

See section about Flexible Computation.

 

e-mail: Make the obvious changes to "flexcomp AT jct DOT ac DOT il".