ניתוח מערכות מידע

 

 

 

  בס"ד


תכנים (מצגות) משנים קודמות
מצגת 1- מבנה הקורס

מצגת 2- תפקידו של מנתח מערכות מידע

מצגות 3- ניהול מפתח יסודות


מצגות 4-  מודל הדרישות

מצגת 5- KPI -עיצוב דוחות אסטרטגיים

מצגת 6 - מודל הנתונים

מצגת 7- מסמך אפיון מונחה אובייקטים

מודל הנתונים

חומר עזר משנים קודמות
* תיק יזום סיפרייה לבית ספר
* תיק יזום למסעדה
* מסמך איפיון IT
* מבנה מסמך איפיון
* מסמך דרישות - לדוגמא
* שישים שניות על USE CASE
* מחזור חיים של USE CASE
* 60 שניות על מפת"ח

חומר של רונן טייב
תוכן מסמך איפיון ראשי פרקים
מבנה מסמך איפיון (2)

מבחנים לדוגמא
מבחן 1

 

 

מצגות מהשנה
מלוות (בחלקן)  בהערות והסברים של ר' שמואל מ.


שיעור 1 -
מבוא למערכות מידע

שיעור 3 -
מחזור החיים ושלב הייזום

שיעור 4 - חקר מצב קיים

שיעור 5 - מחזור החיים של מערכת מידע - אפיון ועיצוב

שיעור 6 - אפיון ועיצוב מונחה עצמים UML משאב

שיעור 7 - בסיסי נתונים -
מצגת ההרצאה   חומר רקע

שיעור 8 - מחסן נתונים, כריית נתונים, בקרה, דוחות מנהלים

שיעור 9 - ניהול איכות ובדיקות קבלה של תוכנה

שיעור 10 - ניהול פרויקטים

שיעור אחרון - ממשק משתמש ושימושיות UI

נושאים שונים שנידונו בכיתה
(סיכום ע"י שמואל מ.)
 

   

 

 


 

קישורים
 

לאתר של
 ד"ר רוזנפלד
 
הקורס
 ניתוח מערכות מידע
בשנים קודמות