Home

 

Research

Interests & Publications

 

Current Courses  (Machon Lev/Tal In Hebrew)

 

Past

Courses

 

Personal Info & Pictures

תירוצים מוצדקים לאי-הגשה בזמן:

 1. קבלתי צו 8

 2. הייתי במילואים (שני אלו בד"כ רק אצל הבנים שלנו)

 3. ילדתי (רק אצל הבנות, לא?)

 4. הייתי מאושפז בבית החולים

 5. התחתנתי (או הייתי בשבוע של שבע ברכות)

כמובן שכל אחד מהסיבות הנ"ל צריכות אישור חיצוני (מצה"ל, מבית החולים, וכו')

תירוצים לא מוצדקים לאי-הגשה בזמן:

 1. הייתי עסוק

 2. החבר שלי התחתן

 3. המחשב שלי לא עבד

 4. הייתי בצפון

 5. שכחתי

 6. הציון מאוד חשוב, ולכן אני מבקש שתעלה לי אותו