קורס מבוא לבינה-- מלאכותית ויישומיה   תשע"ג

סילאבוס הקורס

ציוני תרגילים

ציונים סופיים של המועד א'

ציונים סופיים של המועד ב' (חדש)

1. מבוא לבינה מלאכותית וסקר נושאים

תרגיל הראשון -- רצף ארבע חדש! כדי לשאר רשום בקורס, צריך להגיש את הסוכן עד 7.11!

2. סוכנים (רציונאליים)

3. חיפוש (BFS, DFS, A, ועוד)

בניית מבוך עם אלגוריתם DFS (סרט)

חיפוש בתוך משחקים (MINIMAX / ALPHA - BETA)

4. תיכנון (כולל DSP וDCOP)

דוגמא של תרגיל MINIMAX

תרגיל בSODUKO

(מהאתר: http://www.cs.colostate.edu/~asa/courses/cs440/fall09/assignments/assignment4.pdf)

פתרון (מהאתר: http://www.codeproject.com/Articles/34403/Sudoku-as-a-CSP)

תרגיל בGRAPH COLORING (מאתר: http://www.cs.toronto.edu/~sheila/384/w11/Lectures/csc384w11-CSP-tutorial.pdf)

תרגיל 2: בעיית המלכות

הEXE שלי של פתרון בDFS ל10-מלכות

5. מבוא ללמידת מכונה (Decision Trees, Neural Nets וכו')

6. ייצוג מידע, תורת המשחקים (ושיטות אופטימאליות אחרות), FUZZY LOGIC, BOUNDED RATIONALITY

7. אלגוריתמי WEB (אחזור מידע והמלצות)

תרגיל 3: אחזור מידע

שימו לב! תיקנתי באג בתוך הקוד של השלד (הוספתי שורה אחת של קוד).  חובה לעדכן פה!

קוד לחלק שורה למילים שלו

8. NLP  -- NATURAL LANGUAGE PROCESSING

9. רובוטיקה וVISION

10-13. יישומים -- Business Intelligence

מושגים למבחן

קישורים מעניינים