ב"ה

שימושים של השכר ממוצע


ניתן לבטא את ערכו של הכסף לפי הזמן ע"י שימוש בשכר ממוצע.

להלן מספר שימושים של הדבר הזה:


1) עידוד יושר והרתעת הונאה. ראה    enc-dis.pdf


2) הצמדה לשכר הממוצע ללא רבית. ראה    wls.pdf


3) הערכת מצבים מסוימים של חיים או מוות. ראה הסעיף השני בנספח של    collected.pdf


4) הערכת איזה תרופות להכניס לסל הבריאות. ראה    http://www.tora.us.fm/tm/brieut/sl.html


6) קיימת הצמדה לשכר הממוצע עבור מזונות של אשה במצב של גירושים חס ושלום. ראה

https://www.btl.gov.il/Publications/more_publications/Documents/TrumatMezonot.pdf


7) הכלכלן Milton Friedman השתמש בשכר הממוצע לניתוח כלכלי במאמרו:

"The optimum quantity of money", appearing in the book

"The optimum quantity of money and other essays", pp. 1–50. Aldine, Chicago 1969


בנוסף, אפשר להשתמש בשכר של הלווה להצמדה. ראה    Wage_of_Borrower.pdf