קבוצות כוכבים

חידון באסטרונומיה

  

בחרו בשמם הנכון של קבוצות הכוכבים הבאות. יש לכם חמש דקות

???
???
???
???
???