מימון ב'

 

 

 

  בס"ד
 

 

תרגילים
חוברת תרגילים

תרגיל בית 1-2
תרגיל בית 3
תרגיל בית 4-6
תרגיל בית 7-8

פתרונות
פתרונות תרגילים

מבחנים לדוגמא
תשס"ג- מועד ב'
תשס"ד- מועד מיוחד
תשס"ו- מועדים א'+ ב'

תשס"ח מועד א' + פתרון

דפי נוסחאות
ששימש בעבר
ששימש בעבר + תוספות
ששימש בעבר + תוספות +

 

 

סיכום הקורס- תשס"ז

מצגות של המרצה ד"ר שמואל (מולה) כהן  
 מצגת
1
 מצגת 2 
 מצגת 3

 מצגת 4

מצגות של המרצה ד"ר שילה ליפשיץ 
מצגת 1
מצגת 2 
מצגות 3-4

מצגות 5-6
מצגת 7-8
מצגת 9 
מצגת 10-12

אסטרטגיות באופציות
 

מצגות ממקורות שונים
מבוא לתורת ההשקעות
אופציות, חוזים עתידיים