****
שנה א' סמס' ב'
פיננסית ב'
הסתברות
מקרו-כלכלה

משפט עסקי
  תכנות עסקי

***

חזרה לעמוד הבית
חומר משנים
א'-ב'-ג
'

 

 

חומרי עזר
- חוברת הסברים באנגלית- יסודות ה-vba
- מספר תרגילים פתורים - חזרה למבחן

 

מבחנים לדוגמא
- מועד א' תשס"ח
- מועד ב' תשס''ח עם פתרון


 

 

    
         

  בס"ד

 

 

ש


    תכנות עסקי

 

 


סיכומים

סיכום חלק מהמפגשים- 'ברקת'- תשס"ט
- שיעורים 4-8
- שיעור אחרון
 

- סיכום המצגות מהסמסטר- הכנה למבחן