חזרה לעמוד הבית
חומר משנים
א'-ב'-ג
'

 

 

חומרי עזר
- חוברת קורס מתשס"ט- חקיקה
- שאלות לדוגמא ופתרונן
- נקודות לפתרון אירוע
- דף A4 - מכון טל - תשע"א
- דף עזר למבחן
 

מבחנים לדוגמא
- מועד א' תשס"ו + פתרון
- מועד א' תשס''ז + פתרון
- מועד א' תשס"ח

 

 

    
         

  בס"ד

 


 

****
שנה א' סמס' ב'
פיננסית ב'
הסתברות
מקרו-כלכלה
משפט עסקי
  תכנות עסקי /

***

 


    משפט עסקי

 

 


סיכומים
-  סיכום הקורס תשע"א - מכון טל
-
 סיכום הקורס תשס"ח - מכון דעת

סיכום תמציתי לפי מפגשים- 'ברקת'- תשס"ט
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

מצגות מתשס"ט- עו"ד אסף בן נון
- דיני קניין חלק א'
-
דיני קניין חלק ב'
- דיני חוזים חלק א'
- דיני חוזים חלק ב'
- דיני נזיקין