יש לשים לב כי חלים שינויים בתוכנית הלימודים ובנושאים שנכללים בקורס משנה לשנה.

לכן,  יתכן שחלק מן הנושאים שבדף זה  אינו נכלל ברשימת הנושאים שנלמדים בקורס  פיננסית ב'  בשנה הנוכחית.

 


חזרה לעמוד הבית
חומר משנים
א'-ב'-ג
'

 


- שאלות תיאורטיות לחזרה למבחן 1
- שאלות תיאורטיות לחזרה למבחן 2

תרגילים
- נדל"ן להשקעה  + פתרון (חלקי)
- נדל"ן להשקעה- שאלה + פתרון
- נכסים בלתי מוחשיים
- אג"ח
- היוון עלויות 1
- היוון עלויות 2
 

מבחנים לדוגמא
- מועד א' תשס"ז + פתרון
- מועד א' תשס"ח  + פתרון
- מועד ב' תשס"ח

 

    
         

  בס"ד

 

 

****
שנה א' סמס' ב'
פיננסית ב'
הסתברות
מקרו-כלכלה
משפט עסקי
  תכנות עסקי
/

***

  

 


    פיננסית ב'