חזרה לעמוד הבית
חומר משנים
א'-ב'-ג
'

 

תרגילים מתשע"ב

רכוש קבוע- מודל הערכה מחדש
תרגיל מורכב ברכוש קבוע בנושא מודל הערכה מחדש
שאלה + פתרון
 
נדל"ן להשקעה
שאלות +
פתרונות

מענקים להשקעה
שאלה + פתרון

ירידת ערך נכסים
שאלות +
פתרונות


תרגילים מתשס"ט - לפי נושאים
תרגיל 1 - תקינה ומסגרת מושגית
+ פתרון
תרגיל 2 - ערך הזמן של הכסף + פתרון
תרגיל 3 - הצגת דוחות כספיים ואירועים לאחר תאריך מאזן + פתרון
תרגיל 4 - הלחמ ומדיניות חשבונאית + פתרון
תרגיל 5 - מלאי + פתרון
תרגיל 6 - נכסים פיננסיים למטרות מסחר + פתרון
תרגיל 7 - רכוש קבוע + פתרון
תרגיל 8 - רכוש קבוע וירידת ערך נכסים + פתרון
תרגיל 9 - נדלן להשקעה + פתרון
תרגיל 10 - התחייבויות + פתרון

מלאי- תרגילים 4-5-6  
הלח"מ- תרגילים 2-3
הלח"מ- תרגילים 4-5-6
  
ערך הזמן של הכסף- תרגילים 1-2-3

תרגילים - כללי
חוברת תרגילים מתשס"ט
חוברת תרגילים מתשס"ז  

מבחנים לדוגמא
מועד א' תשס"ח
+פתרון לפי נושאים:
מלאי | לקוחות | השקעות בני"ע | ר"ק
-------
מועד ב' תשס"ח +פתרון לפי נושאים:
מלאי+לקוחות | השקעות בני"ע | ר"ק

תשע"א
מועד א' - שאלון + פתרון
מועד ב' - שאלון + פתרון

תשע"ב
מועד א' - שאלון
+ פתרון


 

 

    
         

  בס"ד

 

 

 

 

 

****

 שיעורים / תרגולים

*** 

 


    פיננסית א'