חזרה לעמוד הבית
חומר משנים
א'-ב'-ג
'

 

מבחנים מהעבר
- מועד א' ס"ה
- מועד ב' ס"ה
- מועד א' ס"ז
- מועד ב' ס"ז + פתרון

מועד א' תשס"ט פתור

 

 

שונות
- נוסחאות והסברים

 

 

    
         

  בס"ד

 

 

****

 שיעורים / תרגולים

 

***

 

 

 

-לאתר סטטיסטיקה היישן
-
לאתר הסתברות למנע"ס


 סטטיסטיקה למנע"ס

 

 

 

צילומי הקורס- ד"ר רייסין

קבצים שאולי לא נמצאים במודל (מאתר הקורס של תשס"ח)
- פתרון של תרגיל 3- רווח סמך
 
 
(בתשס"ט עשו לו שינויים קלים אבל הרוב רלוונטי- יש לשים לב)
-
פתרון של תרגיל 4- בדיקת השערות 
 
(תשס"ט- עשו לו שינויים קלים אבל הרוב רלוונטי- יש לשים לב)
-
פתרון של תרגיל 5- בדיקת השערות 
 ( בתשס"ט יש שם פתרונות ל-1,2,8)

הצעות פתרון לחלק מהתרגילים

- הצעת פתרון (מלא) של תרגיל 5- בדיקת השערות  | (לשאלות)
(יש טעויות חישוב ב-4ב ו-5) 
- הצעת פתרון (מלא) של תרגיל 6- בדיקת השערות לשונות | (לשאלות)
- הצעת פתרון (מלא) של תרגיל 7- טיב התאמה, אי-תלות (לשאלות)
(עד שאלה 7)