חזרה לעמוד הבית
חומר משנים
א'-ב'-ג
'

 

 

פתרונות לתרגילים מהחוברת
 


 

מבחנים לדוגמא

שאלון פתרון
מועד א'- סמסטר א'- תשס"ח
מועד א'- סמסטר ב'- תשס"ח

 

    
         

  בס"ד

 

 

 


 

ניתוח דוחות כספיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
סיכומי הקורס ממקורות חיצוניים
מקור מרצה שנה מס' עמ' סוג קובץ הערות
? אדי קרויטורו 2013

27

ניתוח דוחות
ק. אונו רו"ח ציון אגיב 2008

99

 
? ? ?

50

ניתוח דוחות
? ? ?

48

הערכת שווי חברות
? ? 2005

51

הערכת שווי חברות
אונ' העברית רו"ח ניר קופמן 2008

26

 
רופין רו"ח ציון אגיב 2009

8

מצגת שקפים
ק.אונו      

שלל קבצים רלוונטיים